Let's co-create more sustainable leadership

Mental illness continues to increase among managers. Let’s co-create more sustainable leadership, psychological safety and more collective intelligence in management teams!

Let's co-create more sustainable leadership
Mental illness continues to increase among managers. Let’s co-create more sustainable leadership, which allows leaders to be calm in the chaos and more focused and effective the same time as!
kontakta oss
Let's co-create psychological safety and more collective intelligence in management teams
The VUCA-world (volatile, uncertain, complex and ambiguous) demands even more from the management team. The ability to be strategic, to get the best out of each individual and of the team as a whole is crucial in order to increase effectivity and productivity!
alla tjänster
Föregående bild
Nästa bild

Tjänster

Läs mer om tjänster jag tillhandahåller.

LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING

Att skapa psykologisk trygghet och därigenom effektiva ledningsgrupper som har förmågan att ta tillvara den kollektiva intelligensen! 

HÅLLBART LEDARSKAP

Med fokus på att blomstra och hålla i längden. Att leda mer fokuserat och effektivt med hög självmedvetenhet, mindfulness och compassion samt med kunskap om hur hjärnan funkar. Nyskapande och baserat på forskning.

EXECUTIVE COACHING

Utvecklas genom att skapa tid för egen reflektion med ett oberoende bollplank som har gedigen kunskap om och egen erfarenhet av att leda sig själv, andra och organisationen.

How do you show up as a leader?

Spirit = gnista, engagemang och andemening​. Endast 17% av alla människor beskriver sig själva som ”flourishing” och endast 13% av den globala arbetskraften är engagerad….24% är aktivt oengagerade…Vilka möjligheter! Som chefer och ledare behöver vi inte bara hantera vår egen tid och energi utan också andras. 

Vuxenutveckling

Äntligen har man börjat prata om att vi har överskattat intellektet och underskattat känslorna. Acronymen VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) beskriver den värld vi behöver förhålla oss till. De utmaningar som vi nu står inför gemensamt i världen kräver chefer och ledare som utvecklas vertikalt, dvs utökar förmågan att hantera komplexitet. Nya teorier om vuxnas utveckling ger ett ramverk och ett språk för detta. Vi behöver utveckla större självinsikt och ett emotionellt djup för att kunna utveckla den tankemässiga höjden!