Hållbart ledarskap

TJÄNSTER

Ledarutveckling - med fokus på att blomstra och hålla i längden – Hållbart Ledarskap

Att leda mer fokuserat och effektivt med hög självmedvetenhet, mindfulness och compassion samt med kunskap om hur hjärnan funkar. Nyskapande och baserat på forskning.
Sedan 2018 har jag varit Programledare och fakultet för ledarutvecklingsprogrammet Hållbart Ledarskap vid SSE Executive Education. Tyvärr har man i samband med pandemin valt att lägga ner detta program, eftersom det just nu inte bedöms passa in i affärsmodellen och strategin. Eftersom jag har utvecklat programmet och programlett det, tar jag nu över i egen regi. Redan nu erbjuder jag Hållbart Ledarskap i företagsintern form, anpassad till specifika organisationers behov och möjligheter (längd, helt fysiskt/semi-digital och enbart digitalt etc. kan skräddarsys). Inom kort kommer Hållbart Ledarskap också att finnas som ett öppet program, också i olika format. Fortsättning följer! 

kvinna som använder henne
Programmet Hållbart ledarskap är ett ledarutvecklingsprogram som ger dig
förutsättningar för att leda effektivare och mer hållbart i en tid när många upplever att
vi förväntas vara uppkopplade och tillgängliga 24/7 och där vi helt enkelt har svårt att
”stänga av”. Istället för att leda reaktivt och ständigt släcka bränder behöver kraften komma från ett inre lugn där det finns strategiskt perspektiv och proaktivitet.
 
Om och om igen vittnar chefer och ledare om den stora stress och press de upplever i sittyrkesliv och i sin vardag. Många upplever en situation som är omöjlig att få ihop, svårigheter att prioritera och en känsla av att inte räcka till och hinna med. En situation som av många olika anledningar ofta är destruktiv för individen och organisationen. Att hålla i
längden är i slutändan en arbetsmiljöfråga för organisationen och en hälsofråga för individen. Därför behövs en ny form av ledarskapsutbildning.

man sitter på
Baserat på den senaste hjärnforskningen, mindfulness och compassion, erbjuder
vi ett nyskapande ledarskapsprogram. Vår utgångspunkt är att du ska bli en mer hållbar
och dessutom effektivare ledare genom insikt och ökad medvetenhet om dig själv och
ditt ledarskap. Programmet ger dig en ökad förmåga att vara mer medvetet närvarande i nuet, göra mer medvetna val och använda din hjärna på ett smartare sätt.
 
Efter att ha gått programmet Hållbart ledarskap – kommer du att öka:

Såsom programmet har sett ut i SSE Executive Educations regi, se bifogat programblad.

Hör av dig

Vi svarar vanligtvis inom 24 h