Executive coaching

TJÄNSTER

Coachingen syftar till att ikraftsätta och stärka individen på olika sätt. Jag följer forskningen och har ett stort antal verktyg som kan användas. Upplägget kan se ut i princip hur som helst beroende på ditt behov. Det kan vara några enstaka tillfällen eller kanske en mer strukturerad process med månadsvisa möten under 1 år. 
 
Individuell Executive Coaching riktar sig till chefer och ledningsgruppsmedlemmar som vill reflektera och få perspektiv samt öka fokus och bli tydligare i sitt ledarskap. Utgångspunkten är ledarens individuella behov och dessa stäms även av mot företagets mål och strategier. Syftet är utveckling genom ökad medvetenhet och insikt som ger handlingskraft, ägarskap och självtillit. Coachingens uppgift och roll är att stödja ledaren att uppnå personliga och professionella utvecklingsmål.

en öppen dagbok
ovanifrån av

Kanske vill du tex jobba med något av följande?

Om du känner igen dig, kan det vara en god idé att ta stöd av en extern part!
Jag vänder mig till chefer och ledare oavsett nivå, verksamhet eller uppgift. Strategiska ledare, mellanchefer, teamledare, potentiella chefer och nyckelpersoner i organisationen – alla kan dra nytta av coaching.

Hör av dig

Vi svarar vanligtvis inom 24 h