Ledningsgruppsutveckling

TJÄNSTER

Ledningsgruppsutveckling – att skapa psykologisk trygghet och därigenom effektiva ledningsgrupper som har förmågan att ta tillvara den kollektiva intelligensen! 
 
Många ledningsgrupper har tappat det strategiska perspektivet, har inte heller skapat den psykologiska tryggheten och tilliten i gruppen och lider av urtrista möten där man knappt lyssnar på varandra. Det går att fixa till! Om man lägger tid på att bygga ledningsgruppen så kommer det att ge resultat!

grupp människor
Det är ledningsgruppen som sätter tonen för en verksamhet. Det innebär att ledningsgruppen behöver visa vägen, vara förebilder och se till att avsedda strategier blir verklighet. Med ledningsgruppsutveckling skapas förutsättningar för ett fungerande samarbete inom ledningsgruppen och ett tydligt ledningsarbete. När ledningsgruppen kan hantera sakfrågor och öppet reflekterar över arbetssätt, samarbetsklimat och värdegrund går det att omskapa kulturen och förnya strukturer.
 
Strategisk ledning är ledningsgruppens samlade ambitioner och ansträngningar att etablera och kommunicera en gemensam, långsiktig färdriktning för en avdelning eller organisation. Syftet med ledningsgruppsutveckling är att utveckla ledningsgruppers förmåga att arbeta tillsammans och utöva ledning. Det innebär att förnya ledningsgruppens gemensamma åtagande kring syfte, utmaningar, framgång och spelregler mm. Det handlar också om att stärka samarbetet inom ledningsgruppen och skapa en öppenhet i kommunikationen.
 
Ledningsgruppsutveckling handlar om att avsätta tid för gruppens utveckling och skapa samsyn om den gemensamma målsättningen. För att lyckas behöver gruppen forma en gemensam plattform kring uppgiften, rollerna och arbetsformerna. Det gäller att lära känna varandra och prata sig samman samt bygga upp ett samarbetsklimat som grundar sig på förtroende, öppenhet och ansvarstagande.

Skräddarsydda utvecklingsinsatser

Ledningsgruppsutvecklingsinsatsen inleds med att intervjuer genomförs, där behoven inventeras. Därefter presenteras förslag på upplägg och innehåll och tillsammans fastställer vi ett konkret syfte och mål. Efter detta genomförs en eller flera moduler på internat off-site. En kontinuerlig dialog under hela processen säkerställer att vi gör rätt saker för att nå resultat. 
 
Hör av dig så berättar vi mer!

Hör av dig

Vi svarar vanligtvis inom 24 h