Ledarutveckling - det hållbara ledarskapet

Att leda mer fokuserat och effektivt med självmedvetenhet, mindfulness och compassion – nyskapande och baserat på forskning

TJÄNSTER

Om och om igen vittnar chefer/ledare om den stora stress och press dem upplever i sitt yrkesliv och i sin vardag/i sina liv. Denna stress och press är av många olika anledningar inte bra för varken individerna eller de organisationer i vilka de verkar. Många upplever en ohållbar situation som är omöjlig att få ihop, svårigheter att prioritera och även om dem har prioriterat så går dem hem på kvällen och det dem tänkt skulle göras har inte blivit gjort. Att hålla i längden är i slutändan en effektivitetsfråga för organisationen och en välmående-/överlevnadsfråga för individen. Därför behövs en ny form av ledarskapsutbildning. Bland annat baserat på den senaste hjärnforskningen, mindfulness och compassion, erbjuder jag ett nyskapande ledarskapsprogram.

Detta är ett ledarutvecklingsprogram som ger förutsättningar för att leda effektivare och mer hållbart i en tid när många upplever att vi förväntas vara uppkopplade och tillgängliga 24/7 och där vi helt enkelt har svårt att ”stänga av”. Istället för att leda reaktivt och ständigt släcka bränder behöver kraften komma från ett inre lugn där det finns ett strategiskt perspektiv och proaktivitet. 

Vår utgångspunkt är att genom insikt & ökad medvetenhet om mig själv som ledare och kunskap om vad som verkligen leder till ett framgångsrikt ledarskap, samt genom en ökad förmåga att vara mer medvetet närvarande i nuet, göra mer medvetna val och använda min hjärna på smartaste sättet kommer jag att vara en mer hållbar och dessutom effektivare ledare. 

glasögon på en
kontorsbyggnadsrum

Programmets format och metodik

Detta program kan designas och skräddarsys utifrån varje organisations förutsättningar. Programmet består av tre ”moduler”. Alla moduler genomförs som internat på kursgård nära Stockholm eller halvt- eller helt digitalt. Mindfulness- och compassionträningen genomförs som webinars mellan modulerna en timme en kväll per vecka. Dessutom förväntas deltagarna att på egen hand träna mindfulness respektive compassion 10 minuter per dag mellan modulerna. Reflektion, diskussioner, grupparbeten och interaktion mellan programdeltagare och kursledare är grundpelare i programmet. Det skapar en bra lärmiljö och ger dig många tillfällen att utbyta erfarenheter och kunskaper med de andra deltagarna. Programmet leds av erfarna programledare (fler beroende på gruppens storlek) och fakultet som med ett vetenskapligt ramverk och genom samtal, reflektion, övningar och coaching hjälper dig att ta nästa steg i din utveckling mot en mer hållbar ledare.

Lärmål

Välkommen att kontakta mig, så berättar jag mer!

Hör av dig

Vi svarar vanligtvis inom 24 h